Informace z radnice - 39. týden

Publikováno: 4.10.2021 Autor: Pánková Denisa

Vedení města jednalo se společností DEK Invest, budoucím investorem v průmyslové zóně, o možnosti spolupráce při vybudování dopravní infrastruktury zajišťující přístup k plánované stavbě.

Starosta města pogratuloval k 100. narozeninám občance našeho města, paní Hnykové. Spolu se starostou navštívili jubilantku i matrikářka, redaktorka Rumburských novin a zástupkyně České správy sociálního zabezpečení.

Starosta města a místostarosta města Pimpara se zúčastnili jednání Komise pro životní prostředí rady města. Komise při svém jednání revidovala úkoly z minulých jednání a postup akcí města v oblasti životního prostředí.

Starosta města projednal s K-Centrem vyčištění bývalého letního kina od nebezpečného materiálu po narkomanech.

Na hřišti u základní školy U nemocnice proběhl sportovní veletrh, který měl za cíl seznámit žáky školy s nabídkou sportovních aktivit ve městě. Zahájení se zúčastnilo také vedení města a zástupci devíti spolků a organizací zajišťující mimoškolní aktivity.

Starosta města jednal s externím spolupracovníkem, který bude pro město zajišťovat možnou realizaci energetických úspor metodou EPC.

Místostarosta města Pimpara se v rámci přípravy nových dotačních žádostí zúčastnil semináře k novému programovému období 2021+ společně se zaměstnancem města, Mgr. Svobodovou, dotační specialistkou.

V pátek proběhlo natáčení dalšího dílu Rumburského magazínu, který seznamuje občany s děním ve městě.