Informace z radnice - 38. týden

Publikováno: 27.9.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města Lumír Kus projednal závěry z jednání Komise pro prevenci kriminality s předsedkyní komise Janou Masařovou a tajemníkem komise Tomášem Tranem. Některé připomínky komise jsou již v řešení, další byly novým podnětem.

Den zdraví, který pořádala Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk na Lužickém náměstí, navštívil i starosta města Rumburku. Studentky a studenti zaslouží pochvalu za to, s jakým nadšením prezentovali to, co umí.

Místostarosta města Ladislav Růžička se zúčastnil veřejné diskuze na téma „zařízení pro energetické zpracování odpadů - spalovna“, která proběhla 21. září ve Varnsdorfu.

Starosta města společně s místostarosty jednali s občanem, který upozornil na shromažďování narkomanů a dalších sociálně nepřizpůsobivých občanů v areálu letního kina. Byl navržen postup dalšího řešení a ve spolupráci s odbory městského úřadu bude problematika řešena tak, aby se předešlo podobnému.

Starosta města se zúčastnil semináře Odpadová legislativa a praxe, který pořádal Ústecký kraj. Společně s dalšími starosty kraje si vyslechli nové povinnosti vyplývající ze zákona a diskutovali o dopadu odpadového zákona na činnost obcí.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Most Sukova ulice vedle zimního stadionu“ a “ Revitalizace sídliště Na Valech”. Zároveň proběhlo jednání o opravě odkanalizování objektu Městské knihovny Rumburk s Klášterní vinárnou.

Na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska zastupoval Rumburk starosta města. Na své pravidelné schůzce starostové mimo jiné projednali problematiku zdravotnictví v regionu a dopad kůrovcové kalamity na okolní lesy.

Oslav 125. výročí otevření rozhledny Dymník, které měly hojnou návštěvnost, se zúčastnili starosta města spolu s místostarostou města Ladislavem Růžičkou.