Veřejný dotazník pro zhodnocení přínosů evropských fondů

Publikováno: 12.4.2023 Autor: Pánková Denisa

Společnost Ernst & Young, s.r.o. požádala město Rumburk o zveřejnění dotazníku, který bude sloužit pro zhodnocení přínosů evropských fondů na regionální úrovni pro obyvatele města Rumburk a okolních obcí. 

Účelem dotazníku je zjistit, zda občané Rumburku (případně občané přilehlých obcí) mají povědomí o projektech a aktivitách, financovaných z fondů EU. Ernst & Young zajímá, jestli výsledky projektů využívají, i to, kde vidí potřebu dalšího rozvoje ve městě. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 5 minut. 

 

Odkaz, po jeho rozkliknutí se dotazník zobrazí: 


https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_3UzYGmBlC1qNOD4

 

Evaluace je prováděna na úrovni každého kraje, kde jsou dále vybírány jako případová studie jedno ORP. V případě Ústeckého kraje bylo vybráno ORP Rumburk a v minulých týdnech byly realizovány rozhovory s vedením kraje a s vedením města.