Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Rumburk v roce 2022“

Publikováno: 31.8.2022 Autor: Glosserová Monika

Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Rumburk v roce 2022“
je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR

 

V květnu roku 2022 město Rumburk podalo Žádost o dotaci ze státního rozpočtu, z Programu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022“ na projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Rumburk v roce 2022“.

 

V červnu roku 2022 obdrželo město Rumburk Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotaceze státního rozpočtu ČR na rok 2022. Poskytnutá částka podpory činí 925 395,00 Kč vč. DPH (tj. plná výše žádané částky – max. výše podpory 95 % celkových nákladů). Lhůta pro realizaci projektu je
dle rozhodnutí stanovena od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022.

 

Cílem projektu je integrace držitelů dočasné ochrany, uprchlíků z Ukrajiny, na lokální úrovni,ve městě Rumburk, mezi místní obyvatele, a tedy dále i zkvalitnění jejich soužití.

 

Cíl je naplňován s využitím dílčích cílů, které jsou souborem aktivit prováděných 7 realizátory. Jednotlivé dílčí projekty jsou zaměřeny na: výuku českého jazyka; zajištění pracovního poradenství; zajištění poradenství a sociální práce; vedení koordinace prací při zajištění ubytování ukrajinských uprchlíků v bývalém objektu nemocnice V Podhájí.

 

 

Soupis dílčích projektů:

Číslo

Název realizátora

Název projektu

Rozpočet (Kč)

1

Česká akademie vzdělávání, sportu
a kulturních tradic Evropy v Ústeckém kraji – Kompas z.s.; Charita Rumburk;

Schrödingerův institut – středisko volného času pro Šluknovský výběžek

Čeština pro Ukrajinu

266 600,00

2

Agentura Pondělí, z.s.

Pracovní poradenství pro uprchlíky

148 000,00

3

Charita Rumburk;Kostka Krásná Lípa, p.o.; Agentura Pondělí z.s.

Poradenství a sociální práce

499 500,00

4

Město Rumburk

Vedení koordinace prací při zajištění ubytování ukrajinských občanů v bývalém objektu nemocnice V Podhájí

60 000,00

Celkem

974 100,00

 

 

 

Informace o projektu

  • Název projektu: „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Rumburk v roce 2022“
  • Číslo rozhodnutí: 52/2022/ICOBCEUKR
  • Celkové náklady projektu: 974 100,00 Kč
  • Dotace: 925 395,00 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 48 705,00 Kč