Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – vybavení jazykové učebny

Publikováno: 24.8.2022 Autor: Glosserová Monika

 

 

Projekt „Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – vybavení jazykové učebny“
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – vybavení jazykové učebny

 

V říjnu roku 2021 město Rumburk podalo žádost o dotaci na projekt „Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – vybavení jazykové učebny“ do Výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělání v MAS Český sever“.

Na konci měsíce března roku 2022 obdrželo město Rumburk od Ministerstva pro místní rozvoj ČR Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Naplnění cíle bude dosaženo modernizací vybavení jazykové učebny a úpravami venkovního prostranství. Stávající jazyková učebna bude vybavena novým IT zařízením (notebooky, sluchátky, interaktivním setem vč. počítače pro učitele).

 

Vybrána byla společnost ENGEL s.r.o., k uzavření Kupní smlouvy došlo dne 30. 5. 2022.

 

Termín ukončení realizace projektu je stanoven na 30. 9. 2022.

 

 

Informace o projektu

  • Název projektu: „Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – vybavení jazykové učebny“
  • Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016933
  • Celkové výdaje projektu: 565 449,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 565 449,00 Kč
  • Dotace celkem: 537 176,55 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 28 272,45 Kč