Informace z radnice - 23. týden

Publikováno: 14.6.2022 Autor: Pánková Denisa

Vedení města jednalo o systému přebírání komunikací od developerů a technických požadavcích na jejich realizaci. Záměrem je nastavit jednotný způsob, který by podpořil výstavbu bydlení ve městě.

Družstvo invalidů Myjomi pořádalo Den otevřených dveří ve své provozovně v Rumburku. Vedení města tento podnik navštívilo a ocenilo přístup zaměstnavatele k poskytování práce pro hendikepované osoby.

Místostarosta Růžička zastupoval město na 1. jednání řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání III pro území ORP Varnsdorf a Rumburk, které se konalo v Jiříkově. Členové řídícího výboru schválili dokumenty, které jsou důležité pro další dotační období do roku 2025.

Starosta města se společně s místostarostou Jiřím Pimparou zúčastnil výroční schůze Klubu seniorů. Senioři poděkovali za podporu ze strany města. Zástupci města ocenili aktivity organizované klubem pro místní seniory a zajištění tak aktivního stáří.

Rada města na svém jednání schválila dodavatele 1. etapy revitalizace sídliště V Podhájí, kterým je firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí.