Důležitá informace týkající se známek a poplatků za popelnice!

Publikováno: 13.6.2022 Autor: Pánková Denisa

Po dohodě se svozovou firmou zůstávají známky na první pololetí 2022 v platnosti do konce roku a nádoby budou vyváženy ve sjednaných termínech.

 

Případné informace podají pracovníci městského úřadu odboru komunálních věcí nebo pracovníci svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství.

Informace o platbách za první pololetí 2022 budou doručeny do konce června 2022. V ojedinělých případech v průběhu července 2022.

 

Poplatek za odpady první pololetí 2022

Informace k úhradě poplatku

Plátce poplatku uhradí (odvede) poplatek za 1. pololetí v termínu od 1. do 31. července 2022.

Plátce obdrží do konce června 2022 složenku s údaji k úhradě poplatku (výše poplatku, číslo účtu, variabilní symbol). V ojedinělých případech v průběhu července 2022.

 

Způsob úhrady poplatku:

a)      v hotovosti na pokladně Městského úřadu nebo v kanceláři sběrného dvora,

b)      platební kartou na pokladně Městského úřadu,

c)      bankovním převodem

 

Poplatek je stanoven v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity nádoby.

Poplatek se hradí zpětně, nelze hradit zálohově.

Případné informace podají pracovníci městského úřadu na odboru komunálních věcí nebo pracovníci svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství.