Informace z radnice - 22. týden

Publikováno: 8.6.2022 Autor: Pánková Denisa

Starosta města jednal s ředitelem Okresního muzea v Děčíně, které má pobočku v Rumburku, o společné přípravě a organizaci oslav 120. výročí založení muzea v Rumburku. Dalším tématem byla možná spolupráce s lichtenštejnským muzeem na přípravě výstav v Žitavě a v Rumburku.

Na Valech proběhl kontrolní den k projektu revitalizace sídliště za účasti starosty města a místostarosty města Jiřího Pimpary. Ze strany dodavatele byl předložen harmonogram dokončení stavby. Město se vyjádřilo k nedodělkům a požadavkům na jejich odstranění.

Na městském stadionu proběhl Dětský sportovní den, kde byly dětem 1. až 3. tříd představeny možnosti zapojení se do sportovních aktivit v Rumburku. Odpoledne pak v rámci oslav Dne dětí byli odměněni ti sportovci, kteří podle svých klubů udělali pro daný sport nejvíce.

V Krásné Lípě proběhl workshop k turistické dopravě v regionu, kterého se zúčastnil starosta města. Porovnány byly české a německé systémy podpory a možnosti jejich využití a implementace především v turisticky vytížených oblastech.

Za podpory města Rumburk proběhl na rumburské přehradě závod ve sportovním rybolovu. Ocenění úspěšným rybářům bylo předáno za účasti místostarosty Ladislava Růžičky.

Starosta města se zúčastnil slavnostního zahájení Mistrovství ČR veteránů na dráze na městském stadionu v Rumburku. V proslovu ocenil aktivitu a přínos organizátorů pro atletiku a její dobré jméno ve spojení s Rumburkem.