Informace z radnice - 21. týden

Publikováno: 3.6.2022 Autor: Pánková Denisa

Za účasti starosty města proběhla koordinační porada, na které bylo diskutováno přestupkové jednání ve městě za uplynulý měsíc.

Starosta města informoval zástupce majitele bývalé restaurace Mandava, že je třeba zabezpečit nemovitost tak, aby nedocházelo ke vstupu cizích osob do objektu, hromadění odpadu a k častým požárům v objektu. Město ustoupilo od záměru odkupu nemovitosti vzhledem k vysokým nákladům na likvidaci objektu.

Místostarosta města Jiří Pimpara se zúčastnil v Ústí nad Labem valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., jejímž je město Rumburk akcionářem.

Rada města na svém jednání rozhodla o realizaci nového povrchu komunikace U Nemocnice a části komunikace Luční směrem k sídlišti.

Vedení města se zúčastnilo představení budoucnosti rumburské nemocnice. Harmonogram dalšího rozvoje nemocnice představilo jak vedení Ústeckého kraje v čele s hejtmanem, tak i vedení Krajské zdravotní, a.s. Informaci o dalším rozvoji Zdravotnické záchranné služby představil její ředitel. Více informací naleznete v dalším vydání Rumburských novin.

Místostarosta města Jiří Pimpara v obřadní síni radnice přivítal další jubilanty z řad seniorů, aby jim při malém pohoštění poblahopřál k jejich významným životním výročím.

Starosta města společně s místostarostou města Ladislavem Růžičkou a vedením města Nový Bor položili květiny k památníku hrdinů Rumburské vzpoury a na popravišti na lesním hřbitově v Novém Boru.

Místostarosta města Jiří Pimpara se zúčastnil v závěru týdne kolaudace stavby “Centrum POKORUM v ulici 2. polské armády 1094/27”.