Informace z radnice - 20. týden

Publikováno: 25.5.2022 Autor: Pánková Denisa

Proběhla pravidelná videokonference s krizovým štábem Ústeckého kraje k řešení problematiky ukrajinských uprchlíků. Lze konstatovat, že situace se po prvotních problémech stabilizovala, k vysokému nárůstu počtu nedochází a uprchlíci se postupně začleňují do běžného života.

Místostarosta města Růžička se zúčastnil druhé části síťového setkání příhraničních měst a obcí Ústeckého kraje, které bylo zaměřeno na přípravu společného projektu v oblasti přeshraniční spolupráce obcí s neziskovými organizacemi.

Vedení města společně s dotčenými vedoucími odborů Městského úřadu Rumburk projednalo a nastavilo pravidla postupu a aktualizace projektu Digitální technická mapa, který realizuje Ústecký kraj. Účelem těchto map je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb.

Členové vedení města Rumburk společně s vedením města Nový Bor a se zástupci místních spolků uctili památku hrdinů Rumburské vzpoury a položili květiny u pomníku na místě bývalého popraviště a u sochy Nepokořeného.