Informace o revitalizaci sídliště Na Valech

Publikováno: 10.5.2022 Autor: Pánková Denisa

Město Rumburk v současné době intenzivně jedná s firmou Porr, a.s., která je dodavatelem realizujícím revitalizaci sídliště Na Valech, o postupu dokončení akce. Firma měla v průběhu dubna a května dokončit revitalizaci, ale v současné době se potýká s problémem nedostatečné personální kapacity. V případě, že firma nedokončí práce ve smluvním termínu, bude Město Rumburk vymáhat po dodavateli penále, které je podloženo smlouvou a bude hledat náhradního dodavatele, který revitalizaci sídliště dokončí.

Původní záměr doplnění zeleně je nutné tak odložit na dobu po dokončení akce.