Informace z radnice - 18. týden

Publikováno: 10.5.2022 Autor: Pánková Denisa

Starosta města společně s tajemnicí městského úřadu projednali s vedoucím oddělení informatiky modernizaci infrastruktury informačního systému a postup zavádění Portálu občana. Cílem pro letošní rok je zavedení platebního portálu a základní sady elektronických formulářů.

Jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk k plánované směně nemovitostí se zúčastnil starosta města společně s místostarostou města Růžičkou. Výsledkem byla dohoda o zadání kontrolních posudků na obě nemovitosti.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil spolu s pracovnicemi odboru regionálního rozvoje a investic pí Mertlovou a pí Herákovou tzv. „IROP TOUR“ pořádané MMR ČR v rámci přípravy nového programového období eurodotací 2022-2027.

Místostarosta města Růžička se účastnil jednání volební valné hromady Euroregionu NISA. Město Rumburk získalo na další období pozici místopředsedy rady tohoto sdružení.

Na jednání zastupitelstva města byla dlouze diskutována problematika protidrogové prevence a pomoci při závislostech. Výsledkem bylo schválení finanční podpory pro White Light I, z.ú.