Informace z radnice - 17. týden

Publikováno: 4.5.2022 Autor: Pánková Denisa

Proběhly pravidelné videokonference s Krizovým štábem Ústeckého kraje a také s humanitárními organizacemi, na kterých byly řešeny otázky ukrajinských uprchlíků. Dalším tématem je pomoc ubytovatelům, kteří poskytli své prostory k ubytování uprchlíků.

Starosta města se zúčastnil koncertu k 75. výročí založení Základní umělecké školy v Rumburku. Koncert proběhl v aule rumburského gymnázia a byl zaplněn do posledního místa. Žáci ZUŠ předvedli nádherné výkony.

Starosta města jednal s realitní kanceláří zastupující majitele objektu bývalé restaurace Mandava o možném snížení prodejní ceny nemovitosti. Důvodem je nezabezpečení objektu majitelem a opakované výjezdy hasičů k likvidaci vzniklých požárů.

Starosta města společně s odborem komunálních věcí, majetkovým odborem a městskou policií řešili otázku monitoringu území, kde pravidelně vznikají skládky. Záměrem je nastavit systém, který by umožňoval prokazatelně zjistit původce znečištění tak, aby mohl být předán k řešení policii.

Na pravidelné koordinační poradě s PČR, Městkou policií Rumburk a starosty okolních obcí byla řešena problematika kriminality. Mezi nejčastější problémy patří řešení sporů mezi nepřizpůsobivými obyvateli, kteří se do našeho města stěhují.

Rada města na svém jednání schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na projekt Revitalizace sídliště V Podhájí – I. etapa.

Vedení města jednalo se zástupci firmy Seven, která zpracovává pro město projekt řešení energetických úspor ve veřejných budovách. Je připravena finální analýza a projekt bude pokračovat zpracováním žádosti o dotace.

Na jednání Svazku obcí Sever, kterého se zúčastnil starosta města, byla řešena problematika ukrajinských uprchlíků a podání žádosti o dotaci na pokrytí nákladů spojených s jejich adaptací. Na jednání byl také přítomen hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, se kterým starostové diskutovali o problémech našeho regionu.

Po covidové pauze proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Starosta města společně s místostarostou Růžičkou zapálili vatru s čarodějnicí, a tím ukončili vládu letošní zimy.

Městem prošel prvomájový průvod v retro stylu, který byl zakončen lidovou veselicí na Lužickém náměstí.