Informace z radnice - 15. týden

Publikováno: 25.4.2022 Autor: Pánková Denisa

15. týden na radnici v Rumburku

V týdnu proběhly tři videokonference na téma pomoci ukrajinským uprchlíkům, a to s krizovým štábem Ústeckého kraje, humanitárními organizacemi a starosty obcí patřících do působnosti ORP Rumburk. Řešena byla především problematika vzdělávání dětí, výuka češtiny pro dospělé a zaměstnávání.

Starosta města jednal o možnostech metodické podpory začínajících podnikatelů. Na základě již ověřených pilotních projektů jsou poskytovány rady cílené na samotný proces podnikání a jak se vyhnout opakujícím se chybám a neskončit ve slepé uličce.

Vedení města jednalo se zástupci ČEZ distribuce o nastavení jasných pravidel ve věci zřizování věcných břemen na pozemcích města.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil v obřadní síni radnice dalšího setkání s jubilanty po covidové krizi.

Rada města na svém jednání schválila přidělení bytu pro nového lékaře rumburské nemocnice a také schválila dodavatele na rekonstrukci mostu v Sukově ulici (u koupaliště), kterým je SaM silnice a mosty Děčín a.s.