Informace z radnice - 1. týden

Publikováno: 10.1.2022 Autor: Pánková Denisa

1. týden na radnici

Starosta města se zúčastnil koordinační porady s PČR, Městskou policií Rumburk a starosty měst Jiříkova a Starých Křečan. Pozitivní informací, která zazněla, byla statistika kriminality o vánočních svátcích, která byla nízká. Silvestrovské oslavy také proběhly v klidu.

Vedení města pogratulovalo p. Jiřímu Michnovi k 40. výročí práce pro rumburská sportoviště.

Starosta města společně s místostarostou města Pimparou jednali se zástupci Czechinvestu na téma Mapování podnikatelského prostředí ve městě. Czechinvest představil dotační možnosti.

Místostarosta města Pimpara jednal s ředitelem Okresního muzea o zahajované přístavbě výtahu k objektu rumburského muzea a o špatném stavu sousední opěrné zdi v majetku města. 

Starosta města se zúčastnil Tříkálového koncertu v kostele sv. Vavřince, který pořádala Charita Rumburk, a na kterém vystoupilo hudební uskupení Náhodou.