Svoz vánočních stromečků

Publikováno: 3.1.2022 Autor: Pánková Denisa

Vážení spoluobčané,

odstrojené vánoční stromečky můžete dávat ke kontejnerům na tříděný odpad odkud je budou svážet pracovníci TOM. Případně je můžete odevzdat jako bioodpad ve sběrném dvoře.

Odbor komunálních věcí