PF 2022

Publikováno: 22.12.2021 Autor: Pánková Denisa

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám do roku 2022 hodně zdraví a úspěchů, brzký návrat do normálního života a pevné nervy při překonávání životních překážek.

 

starosta města Lumír Kus

místostarosta města Jiří Pimpara

místostarosta města Ladislav Růžička

tajemnice městského úřadu Lenka Kazberuková