Informace z radnice - 50. týden

Publikováno: 21.12.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města společně s místostarostou města Pimparou diskutovali s radním Ústeckého kraje, který má na starosti správu majetku, možnost a podmínky prodeje budovy polikliniky městu. Zájem město projevilo na základě podnětů zastupitelů. Další jednání bude pokračovat, aby byly upřesněny podmínky prodeje.

Starostu města navštívili zástupci firmy Accolade. Byl projednáván harmonogram stavby průmyslového parku na ploše vedle velkého kruhového objezdů na Pražské ulici na hranici města.

Starosta města řešil s majitelem bývalé samoobsluhy za Úřadem práce bezdomovce, kteří se do tohoto objektu „nastěhovali“. Bylo zjištěno, že tento objekt by měl být v brzké době obsazen novým nájemcem, který by zde měl provozovat prodejnu.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolního dne na stavbě “Revitalizace sídliště Na Valech”.  Rovněž byl přítomen na jednání investiční komise města.

Ve čtvrtek proběhlo jednání Zastupitelstva města Rumburk, kde byl mimo jiné schválen rozpočet města na rok 2022, Územní plán města Rumburk a záměr prodeje pozemku v průmyslové zóně.