Odpady nově od 1. 1. 2022 - nové upozornění

Publikováno: 16.12.2021 Autor: Pánková Denisa

Vážení spoluobčané, 

jak jste již určitě zaregistrovali, od 1.1.2022 se mění způsob úhrady za svoz směsného komunálního odpadu. Poplatek je nastaven na objem uzavřené nádoby. Jedná se o odpad od občanů ukládaný do popelnic a kontejnerů. Každý plátce má možnost si objednat velikost nádoby na skutečnou potřebu produkce odpadu. Odpad, který se nevejde do zvolených nádob a bude ukládán vedle, nebude svážen.  Kapacitu nebo četnost svozů lze v průběhu roku měnit (dle potřeby ponížit či navýšit). 

Ostatní odpady (nebezpečný, objemný, boiodpad a další) rovněž nebude svážen, protože jsou jiné možnosti k jeho likvidaci - zejména sběrný dvůr, který je otevřen každý den mimo svátky a neděle. 

Buďte prosím ke všem ohleduplní a nehyzděme si město.