Informace z radnice - 46. týden

Publikováno: 24.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města společně s místostarostou Jiřím Pimparou jednali se zájemcem o koupi pozemku v průmyslové zóně. Firma čeká na souhlas své zahraniční mateřské firmy k podání žádosti.

Starostovi města byl představen dobročinný obchůdek společnosti ADRA. Prostřednictvím městských médií bude zveřejněna informace o tom, kam mohou nosit lidé věci k prodeji, jehož výtěžek bude použit na humanitární účely.

Vedení města společně s ředitelkou Domu kultury řešilo podmínky, za který je možno provést akci Rozsvícení vánočního stromu. Nakonec bylo rozhodnuto, že i za přísných epidemických opatření bude akce uskutečněna.

Město Rumburk podalo na Dopravní inspektorát žádost o povolení měření rychlosti dopravy přenosným radarem na rok 2022. Počet měřených míst byl rozšířen oproti roku 2021 s ohledem na místní znalosti o nebezpečných úsecích.

Místostarosta města Jiří Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Revitalizace sídliště Na Valech“ a “Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27”.

Místostarostové města projednali s příspěvkovými organizacemi města požadavky do rozpočtu pro rok 2022 v oblasti investic.

Starosta města se zúčastnil jednání destinačního fondu Lužické hory. Město Rumburk není členem tohoto destinačního fondu, ale jeho působnost zasahuje až na území města. Starosta města se domluvil s ředitelkou destinačního fondu na dalším jednání o možné spolupráci.