Informujeme o zrušení linky Quick bus

Publikováno: 24.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Ústecký kraj oznamuje: 

 

S politováním Vám oznamujeme, že jsme se právě dozvěděli o nečekaném konci provozu autobusové linky společnosti Quick Bus a.s. 510901 Rumburk-Varnsdorf-Nový Bor-Česká Lípa-Praha. Konec provozu je v neděli 28. 11. 2021.

Tuto linku dopravce provozoval a dosud provozuje na komerční bázi a Ústecký kraj do ní nikterak nevstupoval, ať už z pohledu jízdního řádu či finanční podpory. Představovala však součást dopravní obslužnosti obyvatel Šluknovského výběžku do spádových měst v Libereckém kraji (např. školská zařízení – N. Bor, Č. Lípa), rovněž dále do Prahy, stejně tak opačně pro obyvatele sousedícího Libereckého kraje, Středočeského kraje nebo Prahy. Společně s Libereckým krajem jsme již (Ústecký kraj) bez ohledu na linku firmy Quick Bus objednali s platností od příštího jízdního řádu, tj. od 12. 12. 2021 některé spoje na dálkové lince 500400/501400. Tyto spoje budou každopádně od 12. 12. v provozu (jízdní řád přikládám do přílohy).

S těmito spoji jsme původně ovšem počítali pouze jako s doplňkem k lince Qucik Bus, proto je pro nás tato informace nepříjemná. Vnímáme totiž, že některá spojení budou v rámci cestování mezi Šluknovským výběžkem a vnitrozemím České republiky v rámci dopravní obslužnosti chybět. Ujišťujeme Vás, že jako objednatel veřejné dopravy máme zájem o zachování co nejširších možností pro občany Ústeckého kraje. Jsme připraveni dořešit v nejbližších dnech spolu s Libereckým krajem, jenž objednává u svých dopravců spoje linky 400, přidání dalších spojů, resp. prodloužení stávajících spojů o úsek Varnsdorf-Nový Bor a zpět (relace Rumburk-Varnsdorf je již nyní dostatečně pokryta autobusy a vlaky Dopravy Ústeckého kraje).

Je ovšem zřejmé, že od pondělí 29. 11. 2021 bohužel není možno nahradit výpadek společnosti Quick Bus. Budeme se snažit postupovat tak, aby byla doprava zajištěna co nejdříve a jakmile bude dojednaná provozní náhrada projednána, bude o změně objednávky rozhodovat Rada Ústeckého kraje.