Informace z radnice - 45. týden

Publikováno: 15.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Vedení města v průběhu celého týdne jednalo s jednotlivými odbory o návrhu rozpočtu na rok 2022. První varianta rozpočtu byla předložena k vyjádření Radě města Rumburk. Příprava návrhu rozpočtu probíhá i nadále a následně bude představena zastupitelům k připomínkování.

Starosta města se zúčastnil přípravné schůzky k organizaci oslav adventu. Na přípravách a organizaci se podílejí jednotlivé odbory městského úřadu a také Městská policie Rumburk, PČR, Dům kultury.

Starosta města společně s ředitelem Městské policie Rumburk připravili žádost o povolení měření rychlosti na rok 2022. Počet míst, na kterých by se mohla měřit rychlost motorových vozidel, by se zvýšil.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolního dne na stavbě „Most Sukova ulice vedle zimního stadionu“. Zároveň proběhlo jednání o rozsahu víceprací stavby “Revitalizace sídliště Na Valech”.

Proběhlo jednání Komise kultury a cestovního ruchu, které se zúčastnil za vedení města starosta města. Hlavními tématy byly předvánoční akce a jejich organizační zabezpečení především s ohledem na epidemická opatření.

Rada města na svém jednání schválila přijetí daru od Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce na pořízení cisterny na vodu a schválila rozdělení dotačních prostředků v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2021 v celkové výši 600 tis. Kč.

Vedení města uctilo památku válečných veteránů a položilo květinové věnce k památníku v Parku přátelství.