Informace z radnice - 37. týden

Publikováno: 22.9.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města jednal s lesním správcem Lesů ČR Lesní správy Rumburk o problémech a možnostech spolupráce. Jde především o skladování vytěženého kůrovcového dřeva a jeho zabezpečení, o možnou spolupráci při likvidaci drobných skládek, ale také o možnosti výstavby single tracku v lokalitě Dymník.

Starosta města se zúčastnil jednání a podpisu smlouvy s dodavatelem na pořízení serveru pro informační systém městského úřadu. Dodávka serveru je základním krokem pro modernizaci infrastruktury a základ další elektronizace veřejné správy.

Starosta města společně s místostarostou města Růžičkou se zúčastnili odhalení pamětní desky Rudolfa Antonína Fockeho na Lužickém náměstí v Rumburku.

Vedení města jednalo s Agenturou pro sociální začleňování o možné spolupráci v dalším období. Záměrem je podepsat memorandum o spolupráci, které by bylo jednou z dalších cest, jak pomoci sociálně slabším spoluobčanům.

V Domu kultury Střelnice Rumburk, p. o.  proběhlo   21. zasedání zastupitelstva města, na kterém byl mimo jiného schválen prodej pozemku na průmyslové zóně novému investorovi.

Starosta města se zúčastnil slavnostního otevření nově zrekonstruovaného internátu Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk, Speciálně-pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny, které se nacházejí v ulici Sukova. Přítomní také byli radní Ústeckého kraje pro oblast školství a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje.