Informace z radnice - 36. týden

Publikováno: 16.9.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města se zúčastnil jednání pracovní skupiny Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro řešení svozu a likvidace odpadů. Výsledkem bylo zadání Studie proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní organizací včetně klíčového personálního obsazení.

Proběhla koordinační porada starostů s Policií ČR a Městskou policií Rumburk. Byla hodnocena současná bezpečnostní situace v regionu.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Most Sukova ulice vedle zimního stadionu“ a “ Revitalizace sídliště Na Valech”.

Místostarosta města Růžička projednal se zástupcem Agentury pro sociální začleňování další postup aktualizace Místního plánu inkluze ve školství.

Starosta města řešil požadavek provozovatele motokrosové trati, podmínky jejího provozování a stížnosti ze strany obyvatel žijících v okolí. K dané problematice je třeba svolat setkání všech zainteresovaných stran.

Místostarosta města Pimpara byl účasten uložení ostatků archimandrity Andreje Kolomackého na Strážném vrchu.

Starosta města přijal pozvání na akci „Den s Agenturou Pondělí“, kde ho paní ředitelka Monika Lampová seznámila s historií agentury a s plány do budoucna. Diskutována byla také podpora ze strany města.

Starosta města se společně s místostarostou Růžičkou zúčastnili Loretánských slavností.