Informace z radnice - 35. týden

Publikováno: 9.9.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města Ing. Lumír Kus a jednotliví místostarostové města ( Pimpara, Růžička) se zúčastnili slavnostního zahájení školního roku na rumburských školách.

Starosta města obdržel rezignaci na mandát člena zastupitelstva města od paní Šárky Štruplové Růžičkové, zastupující Severočechy.

Starosta města projednal s bezpečnostní ředitelkou zrušení bezdoplatkových zón Ústavním soudem a dopad na bezpečnost ve městě.

Starosta města jednal s firmou Ktech ve věci možné pomoci při zajištění realizaci svozové firmy Dobrovolného svazku obcí.

Starosta města jednal společně s místostarostou města Pimparou s firmou Raeder & Falge s.r.o. provádějící stavbu mostu v Sukově ulici o nedostatcích v průběhu realizace stavby a o dopadech zvýšených cen vstupních materiálů na realizaci stavby.

Starosta města navštívil akci Rozloučení s prázdninami, kterou pořádala Obec baráčníků Rumburk – Podhájí.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil druhého veřejného projednání návrhu nového územního plánu města Rumburk konaného dne 2.9.2021 v DK Střelnice Rumburk.

37. ročník cyklistického závodu odstartoval starosta města. Po ukončení závodu předal vítězům jednotlivých kategorií ceny společně se starostou obce Lobendavy Stanislavem Jiráskem a dalšími významnými osobnostmi.

Starosta města projednal s Odborem školství, kultury a tělovýchovy možnost zapojení města do projektu „10000 kroků“. Informace budou uveřejněny v médiích města.