VOLBY - ověření platnosti občanského průkazu

Publikováno: 2.9.2021 Autor: Pánková Denisa

V souvislosti s přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nabyl účinnosti dne 02. 08. 2021, již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností na 1 měsíc pro uplatnění volebního práva.

 

Doporučujeme všem voličům, kteří mají zájem hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový OP.

 

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR:

  • platným občanským průkazem             nebo
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem

 

Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.