Informace k nefunkčnímu novému veřejnému osvětlení ulic Větrná, Zadní a Na Pěšině v Horním Jindřichově

Publikováno: 1.9.2021 Autor: Pánková Denisa

Informace k nefunkčnímu novému veřejnému osvětlení ulic Větrná, Zadní a Na Pěšině v Horním Jindřichově. Stavbu veřejného osvětlení prováděla subdodavatelská firma pro zhotovitele, kterou je firma Metrostav a.s.. Po dokončení stavby veřejné osvětlení svítilo asi 1 měsíc. Pak začalo docházet k výpadkům, které měly za následek výpadky hlavního jističe na rozvaděči č. 4 na Rolnické ulici. To zapříčinilo tmu asi v polovině části Horního Jindřichova. Elektrikáři Lužických komunálních služeb (provádějí městu údržbu, servis a opravy VO) zjistili, že chyba je právě v elektrickém obvodu nového veřejného osvětlení ve výše zmíněných ulicích. Z tohoto důvodu bylo nové VO odpojeno. V současné době se čeká na příjezd objednaného měřícího vozu společnosti ČEZ Distribuce a.s. Tento vůz je vybaven speciální měřící technikou, která by měla závadu odhalit a označit. Poté provede subdodavatelská firma opravu. Ujišťuji všechny, že o problému víme a snažíme se věc každodenně řešit neustálými telefonáty a urgencemi. Poslední informace zní, že měřící vůz dorazí tento týden. Děkujeme za trpělivost