Informace z radnice - 33. týden

Publikováno: 24.8.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města prověřoval na Krajském úřadu Ústeckého kraje možnost čerpání dotací na studii proveditelnosti způsobu řešení likvidace odpadů.

Starosta města se zúčastnil slavnostního ukončení železničních staveb na Šluknovsku. Akce proběhla za účasti ministra doprava Karla Havlíčka. V Rumburku byla dokončena rekonstrukce nádražní budovy, oprava nástupních perónů bude probíhat v příštím roce.

Místostarosta Růžička se zúčastnil slavnostního otevření nově zrekonstruovaného objektu Domova Brtníky, který budou také využívat opatrovanci z našeho města.

Starosta města Lumír Kus společně s místostarostou Ladislavem Růžičkou předali titul čestného občana města Rumburk panu Jaroslavu Faltovi.