Informace z radnice - 29. a 30. týden

Publikováno: 9.8.2021 Autor: Pánková Denisa

29. týden na radnici

Starosta se zúčastnil online jednání s hejtmanem o záměru očkování obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách.

Starosta se sešel v kandidátem na post starosty města Löbau, který projevil zájem o případnou spolupráci s městem Rumburk.

Starosta jednal s obyvateli domů v okolí Baru na scéně, kteří jsou obtěžováni nočním hlukem jak z baru, tak i od opilých hostů baru. Hledá se řešení, jak omezit obtěžování hlukem v nočních hodinách.

Vedení města se zúčastnilo výroční schůze Klubu seniorů, kde seznámili účastníky s děním ve městě a na radnici a odpovědělo na otázky seniorů.

Starosta jednal s hejtmanem o přípravě návštěvy premiéra Babiše v rumburské nemocnici.

Starosta se v pátek zúčastnil slavnostního výkopu Mistrovství světa ve fotbalgolfu na Dymníku, kterého je město hlavním sponzorem. Ocenění vítězů pak proběhlo v neděli.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Rekonstrukce střešních nástaveb domu č.p.18-20 ve Vrchlického ulici“ a “Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27”.

 

30. týden na radnici

Starosta jednal s ředitelkou DDM o možnosti využití připravovaného hřiště s umělým povrchem vedle Domu dětí a mládeže. Dalšími tématy bylo také poškozování zeleně na tomto hřišti a znečišťování plochy sklem z rozbitých lahví.

Starosta přivítal v Rumburku premiéra Andreje Babiše, který přijel na návštěvu Rumburské nemocnice. Odpoledne pak proběhla diskuse premiéra s občany v Městské knihovně.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Revitalizace sídliště Na Valech“ a “Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27”.

Sešla se pracovní skupina starostů Sdružení pro rozvoj Šluknovska k řešení odpadové problematiky. Hlavním tématem byla studie proveditelnosti a její financování.

Rada města schválila poskytnutí finančních prostředků na transparentní účty obcí Lobendava a Dolní Poustevna, postižených bleskovými povodněmi.