Informace z radnice - 25. týden

Publikováno: 30.6.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta projednal s radním Ústeckého kraje pro zdravotnictví další směrování rumburské nemocnice a možnost spolupráce a podpory ze strany města.

Proběhla koordinační porada za účasti PČR, městské policie a starostů Jiříkova a Starých Křečan. Byly řešeny otázky kriminality a bezpečnosti v uplynulém měsíci a případné hrozby v nejbližší době.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil valné hromady RRA ÚK a.s. (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje).

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bez výhrad důležitý dokument „Závěrečný účet města za rok 2020“.

Zastupitelstvo města schválilo udělení čestného občanství města panu Jaroslavu Faltovi, motokrosovému závodníkovi.

Rada města dostala mandát od zastupitelstva ke zveřejnění záměru prodeje pozemku na průmyslové zóně, o který se ucházejí 2 investoři.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách “Rekonstrukce střešních nástaveb domu č.p.18-20 ve Vrchlického ulici” a „Zajištění bezbariérovosti Základní školy U Nemocnice a modernizace učebny fyziky“.