Informace z radnice - 24. týden

Publikováno: 28.6.2021 Autor: Pánková Denisa

Město Kiržač, se kterou město Rumburk uzavřelo dohodu o spolupráci, odsouhlasilo dodatek dohody na roky 2022 a 2023.

Starostovi byla představena datová platforma Ústeckého kraje Portabo a možnosti využití datového skladu pro uložení vlastních dat či využití veřejných dat pro rozhodování o vývoji obce.

Vedení města rozhodlo o zveřejňování podrobných materiálů pro jednání Zastupitelstva města. Materiály jsou anonymizované a obsahují důvodovou zprávu a návrh usnesení.

Vedení města jednalo se zájemcem o stavbu výrobního závodu v areálu průmyslové zóny.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Revitalizace sídliště Na Valech“ a “Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27”.

Rada města rozhodla o jmenování Mgr. Jany Masařové na místo ředitelky školské příspěvkové organizace - Základní škola Rumburk, Tyršova.

Místostarosta Pimpara zastupoval naše město jako akcionáře na jednání valné hromady SVS a.s. v Teplicích.