Informace z radnice - 23. týden

Publikováno: 14.6.2021 Autor: Pánková Denisa

Vedení města předložilo Finančnímu výboru zastupitelstva k projednání Závěrečný účet a novou směrnici o prodeji a pronájmu nemovitého majetku.

Starosta se zúčastnil jednaní pracovní skupiny MAS pro dofinancování sociálních služeb v regionu. Jednalo se o spravedlivém rozdělení doplatků mezi jednotlivé obce podle potřeb nestátních neziskových organizací.

Starosta města položil kytici na hrob čestného občana města Rumburk pana Antonína Koutného.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Revitalizace sídliště Na Valech“, “Most Sukova ulice vedle zimního stadionu”, “Rekonstrukce střešních nástaveb domu č.p.18-20 ve Vrchlického ulici” a “Centrum POKORUM v ulici 2. polské armády 1094/27”.

Rada města rozhodla o dodavateli 2. etapy výměny veřejného osvětlení, kterým budou Lužické komunální služby. V této etapě bude vyměněno celkem 377 svítidel.

Bylo rozhodnuto o podání žádosti na modernizaci kamerového systému a pořízení ochranné výstroje pro strážníky městské policie.

Rada města schválila seznam kulturních a sportovních akcí, na kterých se bude v tomto roce finančně podílet.