Informace z radnice - 20. týden

Publikováno: 24.5.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta jednal se zájemcem o stavbu solární elektrárny na pozemcích v průmyslové zóně. Město preferuje investory v průmyslové zóně, kteří by zvýšili zaměstnanost v regionu vytvářením nových pracovních míst.

Proběhlo jednání užší skupiny pro řešení problematiky odpadů v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska na téma využití ploch ve vlastnictví města pro potřeby svozových aktivit.

Uskutečnila se pravidelná koordinační porada vedení města Rumburk s PČR, Městskou policií Rumburk a starosty Jiříkova a Starých Křečan. Hlavním tématem byla kriminalita za uplynulý měsíc v regionu.

Město připravuje nové postupy a podmínky prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města. Záměrem je sjednotit postupy a zajistit transparentnost.

Starosta jednal o rozšíření zdravotních služeb v našem regionu o ortopedickou ambulanci.

Starosta se zúčastnil dalšího pokračování semináře o vyloučených lokalitách, kde bylo hlavním tématem obchod s chudobou a možné postupy proti tomuto organizovanému zločinu.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil pracovního aktivu pořádaného SVS a.s.Teplice pro okresy Děčín    a Ústí n.L. k zajištění provozu vodárenské infrastruktury.

Proběhl pietní akt k výročí Rumburské vzpoury, kdy vedení města položilo věnce k pomníku na popravišti a k soše Nepokořeného v parku Rumburské vzpoury za účasti delegace z Nového Boru.

Proběhlo konkursní řízení pro výběr ředitele/ředitelky ZŠ Tyršova. Na jeho základě komise doporučila zřizovateli vhodné kandidáty na tuto funkci.