Informace z radnice - 19. týden

Publikováno: 21.5.2021 Autor: Pánková Denisa

V tomto týdnu proběhla závěrečná část přezkoumání hospodaření města Rumburk za rok 2020. Výsledek přezkumu bude součástí závěrečného účtu města.

Proběhla pravidelná videokonference starostů obcí s rozšířenou působností s krajským krizovým štábem.

Ve Šluknově proběhlo jednání pracovní skupiny pro řešení odpadového hospodářství obcí Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Tématem bylo dotřiďování odpadů a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Za Rumburk je členem pracovní skupiny starosta Ing. Lumír Kus

Starosta projednal s odpovědnými osobami možnosti čerpání dotací na prevenci kriminality, a to na modernizaci a obnovu kamerového systému.

Starostové Svazku obcí Sever se účastnili školení na sdílený web svazku. Nový web je součástí přípravy Strategie Svazku obcí Sever.

Starosta projednal s Investičním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje připravované investice a záměry na v katastru města Rumburk.

Vedení města se zúčastnilo videokonference s Agenturou pro sociální začleňování, kde byly probrány možnosti čerpání dotací a výstavbu či rekonstrukci se sociálním zaměřením.

Po detailní analýze a diskusi podmínek konání kulturních akcí vedení města rozhodlo o nekonání Slavností města Rumburk v tomto roce. Menší kulturní akce pořádané Domem kultury se konat budou.