Informace z radnice - 17. týden

Publikováno: 4.5.2021 Autor: Pánková Denisa

Proběhlo jednání starostů a zástupců Místní akční skupiny Český sever k rozšíření a úpravě sítě cyklostezek ve Šluknovském výběžku. Okolí Rumburku se týká významné rozšíření cyklostezek.

Starostové pracovní skupiny SPRŠ pro řešení odpadů se sešli na dalším jednání. Řešil se problém rozsahu působnosti firmy a poskytovaných služeb.

Starosta se zúčastnil dalšího semináře ze série „Bezpečnost a vyloučené lokality“, tentokrát na téma: Jsou vyloučené lokality nebezpečné?

Vedení města projednalo strategický dokument „Plnohodnotný život seniorů“, na kterém pracuje MAS Český sever. Se zástupcem MAS byly projednány záměry a možnosti města, jak zajišťovat lepší život seniorům nejenom po sociální stránce.

Rada města projednala aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017-2026.

Vedení města společně s příslušným odborem projednalo technické problémy při rekonstrukci lávky na Pražské ulici a s tím spojené vícenáklady. Místostarosta J. Pimpara byl pověřen jednat s SVS, a.s. o možné finanční spoluúčasti.

Rada města projednávala připomínky občanů k provozu motokrosové trati.