Informace z radnice - 16. týden

Publikováno: 28.4.2021 Autor: Pánková Denisa

Vedení města projednalo záměr zasíťování optikou našeho města s investorem Metropolitní sítě.

Vedení města projednalo podmínky prodeje školy v Žitné ulici a podmínky prodeje zájemcům pozemků v průmyslové zóně.

Proběhla videokonference s krizovým štábem Ústeckého kraje ve věci krizovým opatření, provozu škol a podmínek testování.

Starosta se zúčastnil jednání Komise pro sociálně vyloučené lokality Rady Ústeckého kraje.

Proběhlo otevírání obálek s nabídkami na akci Efekt 2021 – výměna veřejného osvětlení. Nyní proběhne testování vzorku svítidla vítězného dodavatele odborným posuzovatelem.

Za účasti místostarosty Pimpary proběhly pravidelné kontrolní dny na rozestavěných stavbách (Centrum POKORUM v ulici 2. polské armády 1094/27; Revitalizace sídliště Na Valech).

Rada města řešila rozsah spoluúčasti na přeložce vodovodu u lávky na Pražské ulici.

V rámci projektu Krásné Česko postoupil návrh na úpravu zastávky u Bytexu do užšího výběru a byly poskytnuty posuzovateli další podklady.

Vedení města rozhodlo o pomoci rumburské nemocnici s likvidací bioodpadu při jarním úklidu.

Byla vydána finální verze Přehledu investic a realizovaných akcí v roce 2020. Dostupné na webu města.