15. týden na radnici

Publikováno: 19.4.2021 Autor: Pánková Denisa

Bylo zahájeno přijímání žádostí od občanů o kompostéry. Kompostéry mohou získat pouze občané, kteří v předešlých letech kompostér nedostali.

V pondělí starosta podepsal smlouvu na revolvingový úvěr na předfinancování rekonstrukce objektu Pokorum. Tento úvěr bude splacen z přijaté dotace v příštím roce.

S ředitelem Benteleru Ing. J. Kýnlem jednalo vedení města o stavu příprav cyklostezky a komunikace pro pěší do průmyslové zóny. Pan ředitel byl seznámen s problémy při jednání s některými vlastníky dotčených pozemků.

Proběhla pravidelná koordinační porada s PČR, Městskou policií Rumburk a starosty okolních obcí.

Starosta se zúčastnil online setkání starostů pořádané Svazem měst a obcí. Na jednání byly diskutovány informace k dotačním titulům MMR, informace k nastavení systému sociálních služeb, aktuální praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek, odpadového hospodářství, aktuální legislativa k vodovodům a kanalizacím.

V tomto týdnu byl televizí Rtm+ natáčen další díl Rumburského magazínu. Dozvíte se informace o rozpočtu, o rekonstrukci lávky na Pražské a střešních nástaveb v ulici Vrchlického.

Za účasti místostarosty Pimpary proběhly pravidelné kontrolní dny na rozestavěných stavbách (Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27; Rekonstrukce střešních nástaveb domu č.p.18-20 ve Vrchlického ulici; Zajištění bezbariérovosti Základní školy U Nemocnice a modernizace učebny fyziky).

Starosta adresoval Odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje dopis se žádostí o úpravu trasy linek železničních linek T9 aT10. Tyto turistické víkendové linky spojují Liberec a Prahu s Krásnou Lípou a pokračují do Mikulášovic. Bohužel míjejí Rumburk.