PÉČE O DĚTI, JEJICHŽ RODIČE VYKONÁVAJÍ VYBRANÉ PROFESE, PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Publikováno: 7.4.2021 Autor: Tillnerová Jiřina

Péči o děti ve věku od 2 do 5 let a žáky 1. stupně základních škol, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese, budou po skončení nouzového stavu zajišťovat jejich kmenové školy.

PÉČE O DĚTI, JEJICHŽ RODIČE VYKONÁVAJÍ VYBRANÉ PROFESE, PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Péči o děti ve věku od 2 do 5 let a žáky 1. stupně základních škol, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese a jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky,

budou po skončení nouzového stavu zajišťovat mateřské a základní školy, ve kterých jsou tyto děti zapsány ke vzdělávání.