Informace z radnice - 13. týden

Publikováno: 6.4.2021 Autor: Pánková Denisa
  • Vedení města projednalo 2. etapu záměru společnosti T-Mobile zasíťovat Rumburk optickým kabelem.
  • Proběhlo setkání Agentury pro sociální začleňování s vedením města. Bylo podáno průběžné hodnocení projektu Cesta k lepšímu bydlení a informace o možné spolupráci v dalším připravovaném programovém období.
  • V Horním Jindřichově proběhla u domu, na který je vyhlášeno opatření obecné povahy (bezdoplatková zóna) kontrola odstraňování odpadu na pozemcích města, ke které se zavázal majitel domu, jehož nájemníci odpad hromadí. Výsledek úklidu není poznat.
  • Starostové Sdružení pro rozvoj Šluknovska poslali hejtmanovi Ústeckého kraje apel na spravedlivější rozdělování vakcín s ohledem na nízkou proočkovanost v našem regionu.
  • Jednali jsme o možné spolupráci adiktologické ambulance Drug-Out s městem a případné podpoře při zapojení klientů z Rumburku.
  • Vedení města předalo ocenění sportovcům, kteří dosáhli v roce 2020 významných úspěchů.
  • Proběhlo vyhodnocení veřejné zakázky na stavbu : „Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku – modernizace učebny fyziky a chemie“.
  • Konalo se také vstupní jednání s vybraným dodavatelem před zahájením stavby : „Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumburk“.