Informace z radnice - 12. týden

Publikováno: 29.3.2021 Autor: Pánková Denisa
  • Starosta s místostarostou a bezpečnostní ředitelkou se zúčastnili videokonference starostů obcí s rozšířenou působností a vedením Ústeckého kraje. Ze strany Rumburku byl vznesen požadavek na vyšší příděly očkovacích dávek do našeho region.
  • S vedením cyklistického závodu Tour de Feminin proběhla první přípravná schůzka k realizaci závodu. Starosta zaslal na vedení Ústeckého kraje podporu žádosti k zařazení této akce společně s Tour de Zeleňák do dotačního programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje nebo do Fondu hejtmana v plné výši.
  • Proběhlo online jednání s vedením centra vodních sportů Labe Aréna o možnosti zapojení 2. stupňů základních škol do akce - Česko vesluje.
  • Na jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2021. Bylo tak ukončeno rozpočtové provizorium a investice v rekordní částce 110 milionů korun se mohou rozběhnout. Součástí rozpočtu je i krátkodobý úvěr ve výši 14,6 milionu korun na financování rekonstrukce Centra Pokorum, který bude splacen příští rok po vyplacení dotace na tuto akci.
  • Starosta odeslal písemný apel na hejtmana a vedení kraje na spravedlivé rozdělování očkovacích vakcín s ohledem na nízkou proočkovanost v našem regionu.
  • Místostarosta Pimpara vyvolal jednání ve věci realizace přeložky stávající trafostanice v centru města mimo areál hotelu Lužan, byly vytipovány vhodné lokality pro nové umístění trafostanice.
  • Proběhlo jednání s projektantem o dostavbě hřiště s umělým trávníkem v areálu městského stadionu v místě bývalého dopravního hřiště vedle DDM.