Stížnost na nedostupnost zdravotní péče

Publikováno: 18.3.2021 Autor: Pánková Denisa

Vážení Rumburáci,

na základě žádosti předsedy Svazku obcí Sever, který zahrnuje 12 obcí Šluknovského výběžku, vás žádám o vyplnění dotazníku na internetu, týkající se dostupnosti zdravotní péče v našem regionu. Zde je přiložen dopis předsedy:

Vážení spoluobčané,

jak všichni víme, nedostatek kvalifikovaných lékařů s volnými kapacitami je v našem regionu dlouhodobý problém. Rád bych vás proto informoval o spuštění webu https://nedostupnapece.mzcr.czkde můžete hlásit chybějící lékaře a zdravotní péči.

Ze zákona jsou za zajištění zdravotní péče zodpovědné zdravotní pojišťovny. To, zda se o vás starají, kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. Odesláním stížnosti přes tento web zajistíte, že se o vaší stížnosti dozví jak zdravotní pojišťovna, tak ministerstvo, které pak zkontroluje, jak bylo s vaší stížností naloženo.

Proto vás prosím, chybí-li vám např. zubař v dostupné vzdálenosti nebo jakýkoliv jiný lékař, vyplňte oficiální stížnost na webu uvedeném výše, aby zdravotní pojišťovny mohly dostát svým povinnostem.

S poděkováním za spolupráci

 

Robert Holec                                                                                                                                                                  

předseda Svazku obcí Sever

 

Děkuji všem za pomoc.

Ing. Lumír Kus
starosta města Rumburk