Svoz vánočních stromečků

Publikováno: 17.12.2020 do 17.1.2021 Autor: Tillner Jiří

Vážení spoluobčané, odstrojené vánoční stromečky můžete dávat ke kontejnerům na tříděný odpad...

Vážení spoluobčané,

odstrojené vánoční stromečky můžete dávat ke kontejnerům na tříděný odpad odkud je budou svážet pracovníci TOM. Případně je můžete odevzdat jako bioodpad ve sběrném dvoře.

Odbor komunálních věcí