Městský úřad Rumburk - upravený provoz

Publikováno: 22.10.2020 Autor: Jakouběová Petra

V souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 o přijetím krizového opatření je upraven provoz Městského úřadu Rumburk takto:

úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí               9:00 – 11:00       14:00 – 17:00

středa                9:00 – 11:00       14:00 – 17:00

 

provozní doba podatelny:

pondělí                 8:00 – 17:00                     

úterý                    8:00 – 13:00                     

středa                  8:00 – 17:00                     

čtvrtek                 8:00 – 13:00                     

pátek                   8:00 – 12:00

 

provozní doba pokladny:

pondělí                 8:00 – 12:00      12:30 – 17:00

úterý                    8:00 – 13:00     

středa                  8:00 – 12:00      12:30 – 17:00

čtvrtek                 8:00 – 13:00     

pátek                   8:00 – 12:00

 

Je doporučeno upřednostnit elektronický a telefonní styk před osobní návštěvou. Vaši návštěvu můžete konzultovat případně se objednat na následujících telefonních číslech:

 

matrika – 412 356 254

evidence obyvatel – 412 356 252

občanské průkazy a cestovní doklady – 412 356 242, 412 356 243, 412 356 260

 

registr vozidel – 412 356 300, 412 356 331 (podrobnosti čti zde: https://www.rumburk.cz/cz/aktuality.html?id_clanky=7590

registr řidičů – 412 356 298, 412 356 299 (uplynula-li doba platnosti řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče v době trvání nouzového stavu, hledí se na tyto doklady jako na platné)

 

živnostenský úřad – 412 356 277

 

úsek Rumburských novin – 702 236 213, rn@rumburk.cz

úsek školství – 412 356 320, 725 712 743, 412 356 282, 412 356 304

 

agenda stanoviska za město Rumburk – 412 356 220

agenda celého odboru regionálního rozvoje včetně úřadu územního plánování – 725 712 737, 412 356 233

agenda celého odboru komunálních věcí – 724 385 175

 

místní komunikace, veřejné osvětlení, poplatky za zábor veřejného prostranství – 725 712 717

odpady, hřbitov – 727 809 384

technické oddělení města – 725 712 722

 

obecný stavební úřad – 412 356 228

silniční správní úřad – 412 356 267, 727 809 376

státní památková péče – 412 356 223, 773 453 399

 

odbor životního prostředí – 412 356 296

záchytné kotce  - 725 712 747 nebo 725 712 742  (bez návštěv veřejnosti, jen odchyt)

 

majetkový odbor - 412 356 271

 

psi – 412 356 235

vymáhání pohledávek – 412 356 119

pojistné události – 412 356 236

účetnictví – 412 356 239

rozpočet a poplatky ubytovací – 412 356 237

 

náhradní rodinná péče (předpěstounské péče, pěstounské péče, péče jiné osoby, osvojení) - 412 356 305, 725 712 734

dohody o výkonu pěstounské péče - 412 356 263, 702 217 981

výkon sociálně-právní ochrany dětí (např. úprava rodičovské odpovědnosti, výživné pro dítě, styk rodiče s dítětem, výchovné problémy dětí, trestné činnost dětí, …) - 412 356 117, 702 218 064

oblast sociální práce, zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, sociální kurátor pro dospělé, speciální označení motorového vozidla - 725 712 721

veřejné opatrovnictví - 412 356 356, 601 160 469

terénní práce - 412 356 316, 725 106 869

projekt „Cesta k lepšímu bydlení“ - 702 233 555

Senior TAXI - 412 356 343, 720 042 297

 

Jestliže je vaše návštěva na městském úřadu nezbytná, dodržujte, prosím, předepsaná hygienická opatření. Chráníte zdraví nejenom své, ale i ostatních občanů.