Mimořádné opatření č.1 2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Publikováno: 23.7.2020 Autor: admin

Mimořádné opatření č.1_2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

S účinností od 24.7.2020 od 7:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje zákaz pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, pacienty na dobu nezbytně nutnou pro poskytování zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb, které jsou odborné sociální poradenství nebo sociální prevence poskytované terénní formou (podrobnosti viz příloha).