Informace o zahájení provozu zejména turistických spojení DÚK - Děčínsko

Publikováno: 5.5.2020 Autor: Jakouběová Petra

V návaznosti na Vládou ČR činěné kroky vedoucí k postupnému rozvolňování dříve přijatých opatření, připravil Ústecký kraj pro oblast dopravy plán jejího postupného navracení do stavu odpovídajícího řádné objednávce.

K 16. květnu se předpokládá opožděné zahájení provozu na tzv. turistických železničních a lodních linkách DÚK, k 25. květnu pak obnovení běžného provozu veřejné linkové dopravy včetně školních autobusových spojů a veřejné drážní dopravy.

Upozorňujeme na některé výjimky z výše popsaného, které se dotýkají zejména linek, na kterých je doprava omezena ještě z jiného důvodu, než které plynou z opatření přijatých Vládou ČR - typicky se jedná o linky překračující hranice České republiky:

- linka U28 Děčín hlavní nádraží - Bad Schandau - Rumburk

- linka L7 Liberec - Zittau - Varnsdorf pivovar Kocour/Rybniště

Provoz na těchto linkách bude možné uvést do řádného stavu až po ukončení omezujících opatření ze strany sousedních států (zde zejména Spolkové republiky Německo) a na těchto linkách tak prozatím budou nadále platné stávající „výlukové jízdní řády“.

V návaznosti na výše uvedený odstavec přijal Ústecký kraj opatření k turistické lince T2 Děčín - Krásná Lípa - Mikulášovice d. n./Rumburk - Panský - Mikulášovice d. n., která je prezentována jako součást železnice Českého a Saského Švýcarska a ve spolupráci s institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu a turistiky v oblasti Šluknovského výběžku a přilehlého německého pohraničí byl jízdní řád této linky přizpůsoben k zajištění spojení obou částí národních parků ležících na obou stranách státní hranice a tvořící tak spojení měst Bad Schandau a Krásné Lípy, jakožto center příslušných oblastí.

Při trvání omezujících opatření na lince U28 (nemožnost spojení s německou částí, rozpuštěné přestupní vazby v žst. Mikulášovice d. n.) není možné tento cíl a účel linky T2 v plné míře naplnit a linka tak bude po přechodné období zachována pouze v rozsahu tzv. cyklovlaku, tj. spoji:

- Sp 1965 Děčín hl. n. (9:37) - Mikulášovice d. n. (11:22)

- Os 26024 Mikulášovice d. n. (12:01) - Rumburk (12:51)

- Sp 1967 Rumburk (16:53) - Děčín hl. n. (18:12)

S příslušným dopravcem bude kraj nyní hledat možná řešení pro přizpůsobení provozu linky T2 jízdním řádům na okolních linkách tak, aby bylo zajištěno komfortnější spojení z vnitrozemí (prostřednictvím linky U8 Děčín - Česká Kamenice - Rumburk) s předpokladem zahájení takového provozu od července, tj. od období letních školních prázdnin a hlavní turistické sezony. Po přechodné období (květen, červen) bude doprava za účelem turistiky zajištěna v uvedeném omezeném rozsahu a místní přepravní vazby budou pokrývány prostřednictvím veřejné linkové dopravy (linka DÚK 407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Brtníky s vazbou dále na Mikulášovice).