Jednání o budoucnosti Lužické nemocnice

Publikováno: 7.2.2020 Autor: Jelínek Jiří

Jednání o budoucnosti Lužické nemocnice
V pátek 7. února se v Dolní Poustevně sešli starostové Šluknovského výběžku s dalšími zainteresovanými subjekty, aby byli seznámeni s budoucností Lužické nemocnice. V současné době je veřejnost zmítána obavami o budoucnost nemocnice a starostmi o dostupnost zdravotní péče. Jednání se zúčastnili také náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová, náměstek VZP pro zdravotní péči David Šmehlík, insolvenční správkyně Lužické nemocnice Martina Jinochová Matyášová, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a za Krajskou zdravotní ekonomický náměstek Luděk Rückl. Pozváno bylo i mnoho dalších hostů, kteří jsou zapojení do dění ve věci zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Za Rumburk se jednání účastnil starosta Lumír Kus.
Insolvenční správkyně seznámila přítomné s důvody omezení zdravotní péče z důvodu nedostatku personálu a vyčerpanosti kmenových lékařů. Podle plánu by do konce měsíce února mělo proběhnout ocenění majetku a soudu bude předložen návrh na prodej nemocnice ne dražbou, ale výběrovým řízením, aby bylo zajištěno, že se nemocnice dostane do rukou subjektu, který bude mít záměr provozovat v získaných nemovitostech zdravotnické služby.
Náměstkyně ministra zdravotnictví ujistila všechny přítomné, že ministerstvo má zájem o zachování funkční nemocnice, neboť je to základní zdravotnické zařízení nabízející zdravotní péči v regionu. Tak i bylo jednáno se zdravotními pojišťovnami a podle toho byly nastaveny i úhradové parametry s ohledem na odlehlost regionu. Bohužel ministerstvo však nemůže řídit koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje. Je také nastaven systém přeshraniční spolupráce s nemocnicemi v Sebnitz a Ebersbachu. Spory o zapojení varnsdorfské nemocnice do systému akutní péče ministerstvo neřeší, toto je regionální záležitost. Lužická nemocnice musí být zachována a napojena na silného partnera, který by v případě personálních problémů byl schopen zajistit výpomoc a rozdělení práce mezi jednotlivé nemocnice.
Náměstek Šmehlík potvrdil, že zdravotním pojišťovnám jsou známé potřeby obyvatel regionu a že nemocnice ve výběžku má smysl. Musí být zajištěna především urgentní péče. V současné době je dohodnuta změna smlouvy, která navýší počet ošetřovatelských lůžek na 120, aby byl zajištěn příjem nemocnice a vytížení lékařů při změně režimu nemocnice. Náměstek také zmínil, že nemá obavy, že by se nenašel partner na krátkodobé řešení problematické situace v nemocnici. V pondělí 10. února se na ministerstvu zdravotnictví sejde VZP s Krajskou zdravotní.
Náměstkyně Rögnerová také potvrdila, že Lužická nemocnice je považována za jednu z páteřních nemocnic nutných pro kvalitní zajištění zdravotní péče. Ministerstvo plánuje vybudovat urgentní příjem v 80 nemocnicích v republice a rumburská nemocnice je jednou z nich. Do této sítě urgentních příjmů bude nemocnice zařazena, i když nebude splňovat všechny požadavky na zařazení.
Náměstek hejtmana opět dlouze zopakoval historii, ve které zdůraznil chyby všech ostatních. Označil insolvenční správkyni jako neseriózního partnera k jednání, neboť nepředložila, o čem by se mělo jednat, žádné ceny či soupis majetku. Vše je třeba podložit znaleckým posudkem.
Insolvenční správkyně upozornila, že Krajská zdravotní a tím i Ústecký kraj vědí přesně kolik a jaký majetek je součástí nemocnice, neboť si sami zadali hloubkový audit a tyto informace jsou jeho součástí. Mohlo se tedy začít už jednat v případě zájmu. Dluhy a pohledávky nejsou pro nového nabyvatele důležité, ty zůstanou v řešení insolvenční správkyně. Krajská zdravotní má dostatek právníků, aby toto zhodnotili.
Náměstek Krajské zdravotní zdůraznil, že jim není lhostejná situace ve Šluknovském výběžku, ale rozhodování není snadné. Není snadné nalézt lékaře ve vlastních řadách, aby bylo možno pomoci rumburské nemocnici. Nejsou ani kapacity na zajištění zdravotní péče v Děčíně.
Náměstkyně ministra potvrdila, že je nedostatek lékařů v celé republice. Je třeba do 2 měsíců vrátit Lužickou nemocnici do původního stavu, jinak se bude těžko obnovovat provoz.
Zástupce VZP zdůraznil, že problém mají nemocnice, kam chodí málo lidí a nemocnice není dostatečně využívaná. Potvrdil, že výjezd záchranky do nemocnic v Německu je možný a že dojde k dalšímu rozšíření a nebude již třeba dalších souhlasů.
Celkově bylo jednání konstruktivní a starostové se shodli na tom, že se situace vyvíjí žádaným směrem.