Reakce na tiskové prohlášení Krajské zdravotní, a.s. „Současnou situaci Lužické nemocnice v majetku města Rumburk Krajská zdravotní nezavinila“

Publikováno: 6.2.2020 Autor: Jakouběová Petra

Krajská zdravotní ve svém tiskovém prohlášení opět zevrubně shrnula historii problému, kde neopomněla zdůraznit svůj konzistentní zájem na řešení problémů a negativní úlohu města Rumburk v celé situaci. Z pohledu města Rumburk bych rád upřesnil několik neúplných pravd, které jsou v textu zmiňovány.

Byl projednán další postup mezi KZ, LNaP, Městem Rumburk, Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, a ze strany KZ připravena veškerá smluvní dokumentace. Město Rumburk dohodu porušilo, když jeho zastupitelstvo neschválilo úhradu ztráty LNaP.“ Krajská zdravotní v průběhu vyjednávání pravidelně posouvala termíny možného převzetí s odkazem na termín dokončení hloubkové prověrky. Rumburk už od počátku informoval všechny strany, že finanční možnosti podpory města jsou omezené a že nejdéle v srpnu 2019 by mělo dojít k převzetí. V opačném případě už město nebude mít na zaplacení ztrát a bude vědomě poškozovat věřitele.  V této souvislosti i zaznělo na červnovém jednání krajského zastupitelstva, aby Rumburk poslal Lužickou nemocnici do insolvence, že se Ústeckému kraji bude lépe jednat s insolvenčním správcem než s Rumburkem. Tak se i stalo.

Ani často zmiňovaná informace, že byla připravena smlouva o převzetí a Rumburk porušil dohodu, že na smlouvu nepřistoupil není úplně celá pravda. V této souvislosti není zmiňováno, že smlouva, která byla připravena právníky Krajské zdravotní během několika dnů, neumožňovala zastupitelům podle současné legislativy tuto smlouvu schválit, neboť je vystavovala možnému trestnímu stíhání v souvislosti s porušením povinností při správě cizího majetku. Říká se: „Co právník, to názor“, ale v tomto případě se všechny 3 renomované právnické firmy, u kterých jsme si nechali udělat posouzení, shodly.

KZ je v rámci kapacit zdravotnických oddělení jednotlivých nemocnic připravena pomoci pokrývat potřebu poskytování zdravotních služeb pro obyvatele tohoto regionu...“  V tomto prohlášení je klička ve slovním spojení „v rámci kapacit“. Kdo měl tu smůlu, že byl v poslední době transportován do děčínské či ústecké nemocnice ví, že kapacity těchto nemocnic jsou vyčerpány, lékaři na pokraji svých sil a zdravotnický personál se bouří. Cožpak vedení Krajské zdravotní neví, co se děje v jeho podniku nebo se to snaží před veřejností maskovat, aby nevznikla panika či další demonstrace?

Vedení KZ v dopise zaslaném 6. ledna 2020 Radě města Varnsdorf deklarovalo zájem o obnovení jednání o využití varnsdorfské nemocnice.“ K tomuto mohu jen říci, že to je pouze alibi, které nezajistí plnohodnotnou náhradu Lužické nemocnice.

V současné době se v médiích a sociálních sítích objevuje velké množství zpráv a prohlášení o tom, co kdo dělá, a hlavně o tom, co by měl kdo dělat. Postupně ale všichni docházejí ke shodě, že Ústecký kraj je ten správný subjekt, který by mohl pomoci v rámci svých kompetencí. Bohužel, Ústecký kraj je ten jediný, který si to nemyslí.

Lumír Kus