Jednání zástupců obcí o zdravotnictví

Publikováno: 22.1.2020 Autor: Jakouběová Petra

V pondělí 20. ledna 2020 se ve Varnsdorfu sešli představitelé obcí a Lužické a varnsdorfské nemocnice k otázce zachování akutní lůžkové péče ve Šluknovském výběžku.

Účastníci setkání byli seznámeni se situací v Lužické nemocnici a problémy současného provozu. Václav Jára objasnil stav ve varnsdorfské nemocnici. Byl diskutován záměr předchozího vedení města Varnsdorf nabídnout prostory nemocnice pro Krajskou zdravotní na zajištění indikačních poraden, ambulancí a výhledově jednodenní chirurgie.

Tuto nabídku Krajské zdravotní bude projednávat Rada města Varnsdorf. Všichni přítomní se shodli na tom, že nabízená služba nenahradí plně péči poskytovanou Lužickou nemocnicí, mohla by být pouze vhodným doplňkem.

V tomto smyslu budou i představitelé obcí Šluknovského výběžku jednat s krajem, aby podpořil zachování chodu Lužické nemocnice, která poskytuje nezbytnou akutní lůžkovou péči v regionu.