Zdravotní služby na Šluknovsku

Publikováno: 17.1.2020 Autor: Jakouběová Petra

Pracovní skupina pro zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku se sešla na svém druhém jednání. Schůzky se zúčastnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví, zástupci odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, starostové Rumburku a Varnsdorfu, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska, insolvenční správkyně LNaP, ředitel Zdravotnické záchranné služby, zástupce VZP a zástupci zastupitelských klubů Ústeckého kraje.

Na jednání byly zhodnoceny návrhy jednotlivých účastníků pracovní skupiny, jak přispět k zachování potřebné zdravotní péče v regionu. Byl prezentován záměr zajistit nezbytnou zdravotní péči v nemocnici ve Varnsdorfu. Toto řešení by ale v žádném případě nemohlo nahradit služby, které poskytuje rumburská nemocnice. V této věci byla nalezena shoda.

Insolvenční správkyně nemá v úmyslu ukončit činnost nemocnice. Záměrem je ale v prvé řadě uspokojit pohledávky věřitelů odprodejem zbytného majetku a prodejem nemocnice jako funkčního celku, očištěného od dluhů. Případný zájemce by tedy mohl odkoupit fungující nemocnici bez dalších závazků. Otázkou je, zda bude nadále dostatek personálu pro zachování funkčnosti nemocnice do doby převzetí novým majitelem. V současné době s provozem vypomáhají lékaři Krajské zdravotní, aby bylo možno zajistit alespoň minimální chod, za což jim je třeba poděkovat.

V souvislosti s občasným omezováním provozu nemocnice byla posílena Zdravotnická záchranná služba o 2,5 posádky a byl zaveden systém rendez-vous, kdy jezdí posádka pouze se záchranářem a lékař jezdí mezi jednotlivými posádkami. Ředitel záchranky zmínil časté zneužívání záchranné služby k řešení zdravotních problémů, které by mohl pacient řešit s obvodním lékařem. Apeluji tímto na občany, aby nezneužívali Zdravotní záchrannou služby na banální zdravotní problémy, které nejsou akutní a neohrožovali tak pacienty, kteří péči záchranky potřebují akutně. Podle slov zástupce zdravotní pojišťovny je záchranka zneužita ve více než polovině případů.

Insolvenční správkyně informovala o dalším plánovaném postupu, kdy dojde nejprve k ocenění majetku a poté k jeho prodeji. Preferován je prodej výběrovým řízením. Záměrem je prodat funkční celek nemocnice i se smlouvami se zdravotními pojišťovnami, které jsou nastaveny výhodněji než dříve.

Termín dalšího jednání pracovní skupiny nebyl zatím stanoven. Věřím ale, že lidé na odpovědných místech již pochopili nezbytnost zachování akutní lůžkové péče na Šluknovsku a učiní vše pro její zachování.