Soud poslal Lužickou nemocnici do konkurzu

Publikováno: 21.11.2019 Autor: Jakouběová Petra

Dne 20. listopadu 2019 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konala schůze věřitelů v insolvenční věci dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. V první části se přezkoumávaly jednotlivé přihlášené pohledávky. Pohledávka Města Rumburk ve výši 17 milionů korun byla uznána v plné výši.

V druhé části bylo rozhodováno o hlasovacích právech věřitelů, kde s ohledem na §53 Insolvenčního zákona nesmí Město Rumburk jako věřitel hlasovat. Na schůzi bylo přítomno pouze 5 věřitelů z celkového počtu 87, a to MSM spol. s r.o s částkou 64 tisíc korun, Krajská zdravotní, a.s. s částkou 466 tisíc korun, VZP ČR s částkou 40 milionů korun, Avenier, a.s. s částkou 62 tisíc korun a Město Rumburk s částkou 17 milionů korun.

Byl zvolen tříčlenný věřitelský výbor ve složení VZP, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Siemens Healthcare. Pro Město Rumburk nikdo nehlasoval.

Dále se jednalo o odvolání insolvenčního správce z funkce. Vzhledem k tomu, že na jednání nebylo potřebné množství věřitelů ani nebyl doručen žádný návrh na odvolání, byl insolvenční správce ve své funkci potvrzen.

Dalším bodem bylo rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkurzem. Nebylo odsouhlaseno zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou. To znamená, že je možno rozprodat zbytný majetek po částech a případnému zájemci prodat funkční celek odděleně bez zátěže nepotřebného majetku.

Po tomto jednání ztrácí představenstvo a dozorčí rada svou výkonnou pravomoc, která přechází na insolvenčního správce.